Tussentijdse Toets voor autorijles

Autorijlessen

Bij je opleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met een tussentijdse toets. De toets is een rijtest die verloopt als een echt examen. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het rijexamen en om eventuele nervositeit weg te nemen.

Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans door een tussentijdse toets met twintig procent kan toenemen.

De toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Daarom is zelfreflectie ook een onderdeel van de tussentijdse toets. Je vult dus vooraf het formulier Zelfreflectie in dat je meeneemt naar de toets. De toets duurt even lang als een echt examen, namelijk 55 minuten.

De voordelen

Na afloop van de toets kunnen we een adviesformulier voor je uitdraaien. Op het formulier heeft de examinator per onderdeel advies uitgebracht (uitleg formulier). Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken.

Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere verrichtingen manoeuvres (auto). Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen.

Tijdens de toets kun je een vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres op het eerstvolgende auto-examen.

Meenemen naar het examen

Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen B moet je de volgende documenten overhandigen:

  • De oproepkaart;
  • Een geldig theoriecertificaat;
  • Een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs;
  • Het ingevulde formulier Zelfreflectie
- Tussentijdse Toets
- Huur lesauto
- Koffie/thee/fris
€ 130,-