Disclaimer

Rijschool Schakel staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, illustraties, links of andere onderdelen van de site. Rijschool Schakel behoudt zich het recht voor, op elk gewenst moment en zonder aankondiging, veranderingen in de site aan te brengen.

© 2019 Rijschool Schakel